Foreslår store endringer

Publisert: 29.03.2019

Sysselsettingsutvalget foreslår store endringer for å få flere i arbeid. De ønsker blant annet endret sykepengeordning.

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe skal analysere utviklingen i sysselsetting og mottak av inntektssikring, og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. I forslaget som kom 28.03 foreslås det store endringer i sykepengeordningen. Årsaken er at Norge har høyt sykefravær i internasjonal sammenheng.

 

Her er noen av forslagene:

Ekspertgruppen foreslår å gi arbeidstakere et økonomisk insentiv til å bruke gradert sykmelding. Ved å bruke gradering skal en sykemeldt kunne få forlengelse av den maksimale varigheten på sykepengeperioden til inntil 18 måneder. Kompensasjonsgraden reduseres til 80 prosent etter 6 fulltidsmåneder. Forslaget innebærer f.eks. at man ved 50 prosent gradering får 100 prosent kompensasjon i inntil 12 måneder, og deretter inntil seks måneder med 80 prosent kompensasjon.

 

Fra 16 til 7 dager

Perioden der arbeidsgiver dekker alle sykepengeutgiftene forkortes fra 16 til 7 dager. I resten av sykefraværet skal arbeidsgiver dekke 10 prosent av sykepengene opp til 50 prosent av fulle sykepenger, og deretter anslagsvis 25 prosent av sykepenger ut over dette. Maksimalt gir dette en egenandel for arbeidsgivere på 17,5 prosent ved 100 prosent sykmelding.

 

En arbeidsorientert uføretrygd

Ekspertgruppen foreslår en omlegging av uføretrygden som skal bidra til at uføretrygdede blir mer attraktive i arbeidsmarkedet. Et hovedelement i en mer arbeidsorientert uføretrygd er innføring av helsejustert lønn. Det innebærer et uførevedtak hvor man får et anslag på reduksjon i produktivitet per time. Arbeidsgivere betaler en timelønn som bygger på ordinær lønn, justert for reduksjonen i produktivitet. Uføretrygden gis da som kompensasjon for redusert timelønn, og eventuelt også for redusert arbeidstid.

 

Les hele rapporten her.


Del på facebook