Forslag om endring i innskuddspensjon

Publisert: 29.03.2019

Forslag om samling av pensjonskapitalbevis og slutt på tolvmånedersregelen.

Flere nye forslag

Finanskomiteen har lagt frem forslag som omhandler pensjonskapitalbevis. Forslaget går ut på at arbeidstakere i innskuddspensjonsordninger skal samle sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold og tidligere individuell sparing på én pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning (egen pensjonskonto).

Formålet med en slik regel er å bidra til at pensjonsmidlene til den enkelte forvaltes mer effektivt, slik at det blir mest mulig pensjon for en gitt innbetaling. Som arbeidstaker får du bedre oversikt over din egen pensjonsopptjening.

 

Slutt på tolvmånederskravet

Det foreslås også å oppheve regelen om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital. Arbeidstaker vil da få med seg sin opptjente pensjonskapital på tidspunktet for fratredelsen uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

 

Les mer om forslaget her.

 

 

 


Del på facebook