TBU - endelig rapport

Publisert: 01.04.2019

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene har lagt frem den endelige utgaven av rapporten foran inntektsoppgjørene i 2019.

 

  • For lønnstakere under ett viser foreløpige tall fra nasjonalregnskapet at veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2017 til 2018 var 2,8 prosent.
  • Årslønnsveksten fra 2017 til 2018 er beregnet til 2,8 prosent for industriarbeidere og til 2,8 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. 
  • Årslønnsveksten fra 2017 til 2018 i Virke-bedrifter i varehandelen er beregnet til 2,7 prosent.
  • I Spekter-bedrifter utenom helseforetakene er årslønnsveksten beregnet til 2,9 prosent.
  • For ansatte i staten er årslønnsveksten beregnet til 2,7 prosent.
  • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2017 til 2018, ifølge lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I 2018 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 88,5 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte per september. For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 87,1 prosent av menns lønn. Fra 2015 til 2018 er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i de fleste tariffområder redusert.

Her kan du lese hele rapporten fra TBU

Utvalget vil som vanlig komme med en rapport i juni som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjør i 2019.

 


Del på facebook