Tilsynsavgift fra Finanstilsynet

Publisert: 08.05.2019

Faktura for tilsynsavgift i 2019 sendes ut fra 8. mai

Fra Finanstilsynets pressemeling;

Finanstilsynets utgifter fordeles på enhetene som er under tilsyn. Statens innkrevingssentral (SI) sender ut fakturaer for tilsynsavgift på vegne av Finanstilsynet. Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes fra 8. mai 2019, og faktura for øvrige tilsynsgrupper sendes fortløpende fra 13. mai 2019.

Bidraget fra tilsynsenhetene er i år på 426 268 000 kroner. Tilsynsavgiften skal dekke Finanstilsynets utgifter. Alle enheter som var under tilsyn 31. desember 2018 skal betale tilsynsavgift i 2019. Enheter som ble avviklet eller mistet konsesjon i løpet av 2018 kreves ikke for tilsynsavgift. Enheter som ble underlagt tilsyn i 2018, må betale det fastsatte minimumsbeløpet for tilsynsgruppen. Det må også foretak som har konsesjon, selv om foretaket ikke har omsetning.

Les mer på Finanstilsynets hjemmesider her.


Del på facebook