Snur om personalforsikringer

Publisert: 13.05.2019

Verdien av personalforsikringer kan likevel baseres på kostpris som før.

Etter mange kritiske tilbakemeldinger etter at det nye forslaget ble lagt fram på fredag, snur Finansminister Siv Jensen.

Vi har mottatt innspill om at de nye reglene for naturalytelser gjør det krevende å verdsette fordelen av personalforsikringer. Jeg har derfor gått en runde til og besluttet å innføre et unntak fra hovedregelen, slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris, sier Siv Jensen til Aftenposten.

– Det er likevel gode argumenter for å legge kostpris til grunn for å beregne verdien av fordelen ved personalforsikringer. Å finne markedsverdien for tilsvarende forsikring kan innebære betydelig merarbeid for arbeidsgiver. Regjeringen reduserer skattenivået og forenkler hverdagen for folk og bedrifter, slik at de kan konsentrere seg om å skape verdier. Samtidig er det viktig for meg at vi har et ryddig arbeidsliv, der ansatte får muligheten til å tjene opp rettigheter til viktige velferdsordninger som sykepenger og arbeidsledighetstrygd, sier Jensen.


Del på facebook