Revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 14.05.2019

Det er flere områder som berører regnskapsyrket.

Noen av skatte - og avgiftsendringene

- Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019. – Fritakene vil sikre lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker, og er i takt med den digitale utviklingen i samfunnet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

- Regjeringen foreslår avgiftslettelse for sider og lignende alkoholholdig drikke fra småskalabryggerier.

- Regjeringen foreslår å sette ned engangsavgiften for motorsykler med 10 prosent.

- Regjeringen foreslår fritak for engangsavgift for kjøretøy eldre enn 20 år.

- Det er foreslått at tidspunktet for å avgjøre hvilken kommune skattyteren skal betale skatt til, endres fra 1. november året før inntektsåret, til 1. januar i samme inntektsår.

 

Enklere skattlegging av ektefeller

- Regjeringen foreslår at ektefeller skal bli skattlagt individuelt for inntekt, mens formuen fortsatt skal skattlegges sammen.

- Det foreslås en endring i kravet om inngåelse av ekteskapet i forbindelse med skatt. Kravet om når ektefellene gifter seg for å kunne sambeskattes endres  fra 31. oktober året før inntektsåret, til 31. desember i året før inntektsåret. Samtidig ønsker regjeringen unntaksregelen hvor en av ektefellene kan kreve at de sambeskattes allerede i året de blir gift, skal fjernes.

- Regjeringen foreslår at ektefeller som lever fra hverandre på grunn av langvarig eller evig opphold på institusjon fortsatt skal skattlegges som ektefeller.

Endringene er foreslått å ha virkning fra 1. januar 2020.

 

Her kan du lese mer om revidert nasjonalbudsjett.


Del på facebook