Søk om midler fra Fordelingsfondet

Publisert: 20.05.2019

Aktive avdelinger kan søke om tilskudd til aktiviteter. Første søknadsfrist i år er 1. juni.

Seks prosent av den kontingenten som betales inn til Økonomifondet settes av til drift av avdelingene. Dette kalles Fordelingsfondet. Her kan de aktive avdelingene søke om tilskudd til aktiviteter.

 

Retningslinjer:

- Avdelingene tildeles et fast årlig beløp.

- Avdelingene som ikke har avholdt årsmøte og levert regnskap, mottar ikke tilskudd fra Fordelingsfondet.

- Verveandel for hvert medlem i avdelingen honoreres med kr 50,-

- Utgifter til medlemspleie dekkes etter søknad.

- Utgifter til å arrangere avdelingsledersamling og tillitsvalgssamling dekkes av fondet.

 

Søknadsfrister og utbetaling fra Fordelingsfondet

- Protokoll fra årsmøte og godkjent årsregnskap skal sendes forbundskontoret.

- To ganger årlig kan det søkes om støtte til aktiviteter.

- Søknadsfristene til Fordelingsfondet er 1. juni og 1. november, med utbetaling senest 30 dager etter søknadsfristen.

 

I juni måned utbetales:

- Godkjente søknader for opplæring og medlemspleie.

- Godkjente reisekostnader som det er søkt om.

 

I desember utbetales:

Under forutsetning av at regnskap og årsberetning foregående år er sendt inn:

- Godkjente søknader for opplæring og medlemspleie.

- Godkjente reisekostnader som det er søkt om.

- Fast årlig beløp.

- Avdelingenes verveandel.

 

Ta kontakt hvis det er spørsmål i forbindelse med Fordelingsfondet, post@okonomiforbundet.no eller telefon 62 53 65 10.


Del på facebook