Forslag til forenkling av mva-systemet

Publisert: 28.05.2019

Utvalg foreslår en merverdiavgiftssats.

Utvalget som ble nedsatt av Finansdepartementet 18. januar i år med et mandat om å vurdere hvordan dagens merverdiavgiftssystem kan utformes enklere og med færre satser, har avgitt sin rapport.

Anbefalingen er at dagens reduserte satser og nullsatser avvikles, og at innen tre år innføres én felles merverdiavgiftssats.
En slik omlegging anbefales gjennomført i to trinn.

I første trinn:
- avvikle den reduserte satsen for matvarer
- innføre merverdiavgift med lav sats (12%) for varer og tjenester som i dag har nullsats.

I trinn to:
Alle varer og tjenester skal avgiftsberegnes med en og samme merverdiavgiftssats.

Dersom disse forlagene blir vedtatt vil det gi en netto merinntekter på om lag 25 milliarder kroner årlig. Dette åpner for to muligheter: enten å redusere den alminnelige merverdiavgiftssatsen fra dagens 25 prosent til 23 prosent, eller til å redusere andre skatter og avgifter.
Utvalgets flertall tilrår at den alminnelige satsen reduseres, mens utvalgets mindretall tilrår å prioritere reduksjon av andre skatter.

 

 Les mer om saken her.


Del på facebook