Regnskapsførere er best

Publisert: 06.06.2019

Regnskapsførere skårer høyt på kundetilfredshet i den ferske undersøkelsen.. Regnskapsbyråene får særlig gode skussmål fra de små bedriftene.

Regnskapsførerne leverer varene

Regnskapsbyråene har i en årrekke kunnet vise til en høy kundetilfredshet. Årets måling bekrefter bildet om at regnskapsførerne leverer gode tjenester. Til tross for at bedriftene i langt større grad klager på sine regnskapsførere enn på sine revisorer, så ligger kundetilfredsheten marginalt høyere enn hos revisorene.

 

Hvor bra er bra?

Tilbakemeldingene som revisorene og regnskapsførerne får er meget god både isolert sett og relativt sett. Tall fra EPSI-målingene viser at bedriftene er meget godt tilfredse med denne typen tjenester sammenlignet med andre tjenester som bedriftene benytter.

 

Om studien

Feltarbeidet er gjort av Norstat i perioden fra 1. april til 27. mai. Totalt er det gjennomført nesten 900 intervjuer med bedrifter med én ansatt eller flere. Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde.

Om EPSI Rating

EPSI Rating er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Det norske selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i flere andre europeiske land.

 

Tekst og grafikk: EPSI Rating Norge

 

 

 

 

 

 

 

 


Del på facebook