Foreslår endringer i aksjeloven

Publisert: 25.06.2019

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i aksjeloven.

Endringene skjer for å gjennomføre nye EU-regler som skal sikre langsiktig eierskap i noterte allmennaksjeselskap.

 

Flere endringer

Forslagene går blant annet ut på at aksjeloven § 3-8 endres slik at kompetansen til å godkjenne avtaler med nærstående flyttes fra generalforsamlingen til styret. Det foreslås også at minsteterskelen for avtaler som unntas økes til 100 000 kroner.

 

Et verdiskapende verktøy

– Å gi aksjeeierne mer informasjon, kan bidra til at forvaltningen av selskapene tar mer hensyn til de langsiktige perspektivene. Aksjelovgivningen skal ikke være en hindring for selskapene. Tvert imot skal lovene være et verktøy for å øke verdiskapingen og redusere de administrative byrdene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Portrett av Torbjørn Røe Isaksen

Foto: Regjeringen.no


Del på facebook