Varsling til Finanstilsynet

Publisert: 26.06.2019

Ønsker du å varsle Finanstilsynet, kan du varsle via Finanstilsynets varslingsportal.

Ønsker du å varsle Finanstilsynet om overtredelser av lovgivningen som tilsynet forvalter, kan du varsle via Finanstilsynets varslingsportal. Varslingsportalen er en digital løsning for sikker og anonym varsling om foretak under tilsyn av Finanstilsynet.

Varslingsordningen skal ikke brukes til klager

Er du kunde i et foretak som Finanstilsynet har tilsyn med, skal du ikke bruke denne varslingsordningen hvis du vil sende en klage. Finanstilsynet behandler ikke kundeklager og konflikter som oppstår mellom foretakene og kundene deres. Mer informasjon om klagebehandling finner du på våre informasjonssider for forbrukere:


Del på facebook