Tematilsyn om betalingsoppdrag

Publisert: 03.07.2019

Finanstilsynet mener at de fleste regnskapsførerforetakene bør ha større risikobevissthet i slike oppdrag og ha gode rutiner.

Finanstilsynet har undersøkt hvordan regnskapsførerforetak håndterer ansvar og risiko ved regnskapsføreroppdrag. Slike oppdrag inkluderer fullmakt fra oppdragsgiver til å belaste oppdragsgivers bankkonto(er) ved utbetalinger. Finanstilsynet mener at de fleste regnskapsførerforetakene bør ha større risikobevissthet i slike oppdrag og ha gode rutiner.

Regelverket stiller krav til regnskapsførerforetaks risikostyring og internkontroll, og plikt til å etablere rutiner som skal sikre at oppdragene gjennomføres i samsvar med regnskapsførerloven. Det tilbys ulike standardmaler som skal være til hjelp i arbeidet. Disse standarddokumentene må imidlertid tilpasses den konkrete virksomheten. Både Finanstilsynets vanlige inspeksjonsvirksomhet og tematilsynet kan gi et bilde av at slik tilpassing ikke skjer i tilstrekkelig grad.

Rutinene for betalingsoppdrag bør blant annet dekke hvem som skal kunne benytte fullmakten, arbeidsdeling for å redusere risikoen for feil eller misbruk, hvordan betalingsgrunnlaget skal kontrolleres, prioritering av utbetalinger ved manglende likviditet, utbetaling av regnskapsførers egne honorarkrav m.m. Tematilsynet viste at mange av de kontrollerte regnskapsførerforetakene ikke hadde skriftlige rutiner som dekket de sentrale elementene i utførelsen av betalingsoppdrag, eller at rutinene ikke var tilpasset den konkrete virksomheten.

Det er uheldig for tilliten både til den enkelte regnskapsfører og regnskapsførerbransjen dersom det oppstår tvister mellom regnskapsførerforetak og oppdragsgivere. Risikoen for tvister reduseres dersom oppdragsavtalene og fullmaktene er klare og oppdaterte. Det foreligger standardmaler også for oppdragsavtaler og fullmakter. Tematilsynet viste at oppdragsavtalene og fullmaktene i hovedsak var dekkende i oppdragene som Finanstilsynet gjennomgikk.

Forsikringer bidrar til å sikre at regnskapsførere kan gjøre opp erstatningskrav de måtte være forpliktet til å betale til oppdragsgiver som følge av feil i utførelsen av et betalingsoppdrag. Alle de kontrollerte foretakene hadde tegnet profesjonsansvarsforsikring, og mange hadde i tillegg tegnet kriminalitetsforsikring. Enkelte av foretakene hadde også tegnet forsikring som dekker dataangrep og datainnbrudd ("cyberforsikring"), eller vurderer å gjøre det.

Finanstilsynet forutsetter at regnskapsførerforetakene som var omfattet av tematilsynet, og andre regnskapsførerforetak, benytter rapporten som et grunnlag for å vurdere om egen virksomhet drives i samsvar med god regnskapsføringsskikk, og gjør nødvendige endringer for å sikre dette.

Les saken på Finanstilsynets nettsider.

 


Del på facebook