Nye veiledere for regnskap og revisjon

Publisert: 03.07.2019

Tre nye veiledningsdokumenter om etterlevelse av anti-hvitvaskingsforpliktelsene for blant annet regnskap/revisjon.

Financial Action Task Force (FATF) har utgitt tre nye veiledningsdokumenter om etterlevelse av anti-hvitvaskingsforpliktelsene, for henholdsvis regnskap/revisjon, virksomhetstjenester, samt vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta.

Dokumentene gir veiledning til både tilsynsmyndigheter og rapporteringspliktige om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og hvordan en kan implementere den risikobaserte tilnærmingen i de tre sektorene. Veiledningsdokumentene er ikke bindende regelverk, men de gir uttrykk for norske og internasjonale forventninger på området.

Veiledninger:

 


Del på facebook