Vi vil ønske deg en riktig god sommer!

Publisert: 04.07.2019

Nå er det vel fortjent å lade batteriene

Kjære medlem  

Nå står sommerferien foran oss, og et hektisk halvår ligger bak dere som jobber i regnskapsbransjen.
Dere løser et stort mangfold av oppgaver og fristene til det offentlige kommer tett første halvår.
Det er imponerende hva dere utfører av oppgaver, og undersøkelser viser at klientene er veldig godt fornøyde
med jobben som blir gjort. Dere har tillit og den skal dere ta vare på i det videre også.


I administrasjonen har denne tiden blitt brukt til planlegging og tilrettelegging for høstens arrangementer og det er gjennomført mange møter med det offentlige med hensyn til endringer og utviklinger for bransjen som helhet. Dette er en spennende og viktig jobb som er med på å bidra til å ivareta våre interesser på deres vegne.

Fra 1.januar ble Økonomiforbundet endret fra 17 fylkesavdelinger til 9 avdelinger. Noe Landsmøtet vedtok i 2018.
Dette håper vi øker aktiviteten og bedrer tilbudet til medlemmene etterhvert som ny organisasjon «setter» seg. Hensikten er å skape mer aktivitet og lokale tilbud til medlemmene. I så henseende må dere gjerne ta kontakt med aktuell avdelingsleder
for eventuelle planlegginger av aktiviteter i ditt område. Vi trenger aktive og interesserte medlemmer, det gir vekst og muligheter lokalt også. Så bruk avdelingslederne fremover.  

Det er nå lagt opp til en spennende høst med flere gode kurs og fremfor alt Regnskapsførerdagene på Oslo Plaza.

Videre er det mange av dere som skal gjennomføre lokale lønnsforhandlinger og det er stadig endringer som gjennomføres
i byråene/kontorene som trenger bistand fra oss. Så bare ta kontakt dersom det er arbeidsrettslige spørsmål. Dette er vår
spesialkompetanse.

Økonomiforbundet, både ansatte og tillitsvalgte, vil være tilstede på flere samlinger i høst og det gleder vi oss til.
Vi sees kanskje?       

 

Da vil jeg på vegne av styret i Økonomiforbundet og oss ansatte få ønske dere alle en kjempefin sommer!

Hilsen Rune Martisen


Del på facebook