Statsbudsjettet for 2020

Publisert: 07.10.2019

Det er flere endringer som er aktuelle for deg.

Her er noen av endringene innen skatt og avgift;

350-kronersgrensen- regjeringen ønsker å fjerne avgiftsfritaket på import av varer med verdi under 350 kroner. I den nye ordningen som foreslås skal det opprettes en forenklet registrerings - og rapporteringsordning for betaling og beregning av mva.

Frukt- og bærfelt- satsene for avskrivning for frukt- og bærfelt økes tilhenholdsvis 10 og 20 prosent. Dette forslaget ble støttet av Økonomiforbundet i høring.

Jordbruksfradraget- det generelle fradraget øker fra 63 500 til 90 000 kroner. Det maksimale fradraget øker fra 166 400 til 190 400. Satsen på 38 prosent er uendret.

Rapportering- regjeringen vil vurdere om det er mulig for små aksjeselskap å samordne regnskaps- og skatterapporteringen.

 

Her er noen av endringene innen lønn og personal;

Arbeidsavklaringspenger (AAP)-regjeringen foreslår en reduksjon i AAP for nye mottakere under 25 år fra 2G til 2/3 av 2G.

Fagforenings­fradraget- det foreslås å videreføre maksimalt fagforeningsfradrag med samme nominelle nivå som i 2019.

Personvern- Datatilsynet får 7,8 millioner kroner mer for å jobbe med styrket personvern og behandling av personopplysninger. Personvernnemda styrkes med 200 000.

Arbeidslivspakke- regjeringen ønsker å bevilge 25 millioner som skal bidra til et trygt og seriøst arbeidsliv.  Pengene skal blant annet gå til Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og en nemndsløsning for behandling av saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

Sykepenger- regjeringen foreslår å bevilge 39,9 milliarder kroner til sykepenger for arbeidstakere. Dette økes med 2,7 milliarder fra nåværende budsjett.

 

Les mer om skatt og avgift i statsbudsjettet 2020 her.

 

 

 

 

 

 


Del på facebook