Regnskapsførerdagene 2019

Publisert: 16.10.2019

En spennende bransjedag med blant annet digitalisering i fokus.

Startet med rockabilly

Første foredragsholder på Regnskaopsførerdagene er Jørgen Næsje som er statssekretær i Finansdepartementet. I tillegg til å ha god kontroll på skatter og avgifter, er også Næsje en meget habil vokalist. Han overrasket derfor alle med en liten rockabilly-strofe. Foredraget han holdt handlet først og fremst om siste nytt fra det ferske statsbudsjettet.

 Temaet for flere av foredragsholderne er digitalisering både på regnskapskontorene og kundene.

 

Stor interesse

Både medlemmer og utstillere har vist stor interesse for arrangementet som er fulltegnet. 70 personer deltar. Leder i Økonomiforbundet avdeling Innlandet og styreleder på Accountor Toten, Jan Børge Helland forteller at de ansatte på hans kontor drar på Regnskapsførerdagen både for å få faglig påfyll, inspirasjon og som en sosial utflukt. 16 ansatte deltar fra Accountor Toten.

 

Dagen før dagen

I år arrangerte Økonomiforbundet samling for avdelingsledere dagen før Regnskapsførerdagen. På landsmøtet i 2018 ble det vedtatt å endre strukturen fra fylkesinndelinger til større avdelinger. Målet er økt aktivitet i avdeligene. Det er viktig for Økonomiforbundet å tilby medlemmene en tilknytning til av lokalavdeling. På samlingen ble det diskutert aktiviteter og utvekslet erfaringer.

 

 


Del på facebook