- Regnskapsførerne er nestemann i køa

Publisert: 31.10.2019

TheVIT har blitt et navn mange i bransjen kjenner. De mener selv å ha etablert tjenester som ser mer helhetlig på kundens behov.

 

"- Hei, ja artig at du ringer, la oss snakke om regnskapsførernes framtid!", sier administrerende direktør i TheVIT, Stein-Ragnar Noreng meget ivrig. Etter tre kvarter i telefonen spør jeg forsiktig om vi kanskje skulle møttes og tatt et skikkelig intervju. Vi gjør en avtale om at jeg skal komme til hans kontor.

 

Endringen skjer nå

En uke senere er det er en blid nordlending som møter meg i døra på kontoret hans. Mitt første spørsmål er hva han tror vil endre seg i arbeidshverdagen til regnskapsførere i framtida. Han starter med å fortelle om dagligvarebransjen og revisorenes historie.

-Hvis du går tilbake til 70-tallet og ser på butikkene så drev kjøpmennene for seg selv. Så var det noen som skjønte at det går an drive mer effektivt, og etterhvert var det ikke liv laga for de som drev for selv på hjørnet. Bransjen ble revolusjonert.

- Noe liknende skjedde med revisjonsbransjen. For 20-30 år tilbake var det mange små revisorer som drev alene, og i dag har vi fem store som omtrent har hele markedet. Det ble for tungt å drive opplæring, kundenes forventninger ble større og mer komplekse og da var det vanskelig å levere det kunden ønsket. Dermed ble det etablert større aktører som kunne levere varen.

Og hva har dette med regnskapsførerne å gjøre?

- Jeg mener denne bransjen er usedvanlig sen på konsolidering. For å være relevante i fremtiden, må bransjen kunne levere kompetanse på flere områder.  Da mener jeg det ikke er noen vei utenom konsolidering. Nå ser vi at det kommer internasjonale og kapitalsterke aktører inn i bransjen med store muskler og store ønsker om å tjene penger. Dette er samme aktører som har erfaring fra konsolidering i andre bransjer som blant annet apotekbransjen og optikerbransjen. Når disse ser bransjer som er lite konsolidert og med lav lønnsomhet, ja da ser de bare muligheter.

- Bransjen er i for liten grad omstillingsklare. Omstillingen vil først og fremst gå på å automatisere produksjonen av regnskap, samtidig som det etableres flere kompetansebaserte tjenester som skaper verdi for kunden. Det vil være utfordrende for små aktører å kunne klare dette.  Jeg tror det er meget viktig at regnskapsførere kjenner sin besøkelsestid og skjønner at de må finne sin plass i denne fremtiden.

Hvem tror du vil sitte i førersete for endringer?

- I dag er det softwareleverandørene som synes å drive fram bransjen. De får det til å se ut som om kundene kun bør ha fokus på teknologiløsningene, og ikke den kompetansen som bransjen besitter.Bransjen selv må i større grad ta tak i dette på våre premisser. Jeg tror endringene kommer til å gå fort når det først tar av og det skjer snart.

Hvorfor må det skje en endring?

- Bransjetall viser i dag at det jobbes mye, at det er høy faktureringsgrad med veldig lave honorarer og lønnsomhet, sammenlignet med andre kompetansebransjer.  Litt forenklet kan man si at maskineriet går på fullt og man tjener ikke penger. Bransjen har gjort noe som har ført til at de får betalt nærmere en tredjedel av det revisorer og advokater gjør for samme tjenesten. Bransjen har på en måte snakket seg selv ned og det er en kjempeutfordring.

-Samtidig har vi for mange regnskapsførere. Vi kan ikke ha 16.000 regnskapsførere i Norge. Det er synd å si det, men fremover trenger vi flere sykepleiere enn regnskapsførere. Vi har begrenset med antall mennesker i Norge og noen yrker trenger mer folk. Av samfunnsmessige årsaker må vi få ned ressursbruken på noen yrker. Vi har et samfunnsansvar for å sørge for at samfunnet ikke forbruker mer ressurser på dette området enn nødvendig. Løsningen på dette for kunden er at vi sørger for at det forbrukes færre ressurser på å produsere tall som er nyttige for kunden. Samtidig må vi øke verdien av det vi gjør, slik at vi kan få bedre betalt.

 

Fortell litt om hvordan TheVIT jobber!

- Vi tilbyr kundene et sammensatt team av ansatte som gjør at de ikke trenger å leie inn ekstern konsulent og advokathjelp som før. Vår sammensatte kompetanse gjør at vi kan levere tjenestene både effektivt og med riktig kompetanse.   Våre ansatte synes også det er spennende å kunne jobbe i team med kollegaer som utfyller deres egen kompetanse. 

- Så er det dette med teknologi. Det er viktig for å kunne jobbe effektivt. Et eksempel på det er IdaTM fra Stavanger (Ligl AS), som er en «advokatrobot» som utarbeider juridiske dokumenter på en svært effektiv måte. En av de mest konservative bransjene i Norge er advokatbransjen som fortsatt tar seg svært godt betalt for skrivearbeid. Advokat- og revisjonsbransjene besitter sterk kompetanse når det gjelder å finne fram til gode løsninger for sine kunder.  Men når løsningen først er klar, er det ofte en haug med papirer som skal lages. Og det koster ofte kundene mer enn det å få bistand til å finne fram til selve løsningen. Vi putter nødvendig informasjon inn i IdaTM og hun produserer automatisk alt fra møteinnkallinger, forskjellige protokoller, informasjon til nye ansatte og ansettelsesavtaler.

- Våre løsninger er at bedrifter skal få konsentrere seg som kjernevirksomheten sin også tar vi resten. Bedriftene får tilgang på kompetanse som bare store virksomheter har tilgang på i dag. Vi mener at dersom bedriften skal gjøre dette selv så vil det ta tid og krefter fra det bedriften egentlig skal leve av.

 

"Søker etter potet"

- Hvis du går inn på Finn.no og ser når SMB-virksomheter søker etter controller eller økonomisjef så søker de etter en personer med ekstremt mange kvalifikasjoner. Du skal ofte kunne regnskap fra a til å, moms, skatt, lønn, i tillegg skal du jobbe med å forbedre rapporteringen, være samtalepartner med daglig leder og være med å lage nye strategier inn mot styre. Jeg har til gode å møte all denne kompetansen i en og samme person. Problemet er at rekrutteringsbransjen gir inntrykk av at de kan finne slik person.Det ender ofte i ansettelser hvor bare deler av behovet blir dekket. Vår forretningsmodell er et alternativ til dette. Bedrifter trenger ulik kompetanse til å løse ulike behov, og det fra noen som kjenner virksomheten og ikke en «tilfeldig» konsulent. Vi tenker annerledes enn det som har ligget tradisjonelt i regnskapsførerbransjen, avslutter Noreng.

 

Nordeng var en av flere foredragsholdere på regnskapsførerdagen 17. oktober. Du kan lese mer om dagen her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Del på facebook