Hvem unntas fra SAF-T?

Publisert: 26.11.2019

Nye SAF-T-regler fra årsskiftet. Hva gjelder for deg?

Finansdepartmentet har endret bokføringsforskriften. Dette gjør at fra 1. januar 2020 skal bokføringspliktige som har bøkføringen tilgjengelig elektronisk utlevere regnskapsdata i et gitt standarisert format.

 

Hvem er unntatt fra regelen?

- Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning er unntatt fra kravet, men dersom disse virksomhetene har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet.

- Virksomheter med færre enn 600 bilag i året har lov til å bruke et regneark til bokføringen og unntas fra regelendringen.

 

Forenkling

Altinn skriver på sine nettsider at innføringen av standardformatet vil gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel.

Det vil også bli lettere å utføre internkontroller, analysere og dele data med andre, som for eksempel eksterne revisorer eller mellom ulike regnskapssystemer.

 

Kilde: Altinn.

 


Del på facebook