Korrigert veiledning om hvitvaskingsregelverket

Publisert: 20.01.2020

Korrigert utgave av Veiledning om regnskapsføreres og regnskapsførerselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Veiledningen som kom 23.12.19 hadde noen uklarheter og ga rom for tolking på noen punkter.

Dette er nå korrigert i nytt rundskriv av 15.01.20, og her er endringene:

Pkt 2.3 tidligere ordlyd:
Regnskapsførerforetaket må gjennom intern kontroll i virksomheten sikre at hvitvaskings- regelverket overholdes, jf. hvitvaskingsloven § 35 annet ledd. En tilsvarende plikt følger av ISQC-1 punkt 48. Se nærmere om kravet til intern kontroll i punkt 3.3.2.

Pkt 2.3 ny ordlyd:
Regnskapsførerforetaket må gjennom intern kontroll i virksomheten sikre at hvitvaskings- regelverket overholdes, jf. hvitvaskingsloven § 35 annet ledd. Se nærmere om kravet til intern kontroll i punkt 3.3.2.

 

Pkt 4.4.3 tidligere ordlyd:
Opplysninger om fysiske personer som overfor regnskapsførerforetaket handler på vegne av juridisk person, herunder personer som har disposisjonsrett over konto eller depot, skal innhentes og bekreftes i samsvar med hvitvaskingsloven § 12 første og annet ledd. Retten til å handle på vegne av den juridiske personen skal bekreftes i samsvar med § 12 annet ledd. Se nærmere om bekreftelse av identitet til fysiske personer under punkt 4.5.


Pkt 4.4.3 ny ordlyd:
Opplysninger om fysiske personer som overfor regnskapsførerforetaket handler på vegne av juridisk person skal innhentes og bekreftes i samsvar med hvitvaskingsloven § 12 første og annet ledd. Retten til å handle på vegne av den juridiske personen skal bekreftes i samsvar med § 12 annet ledd. Se nærmere om bekreftelse av identitet til fysiske personer under punkt 4.5.

 

Pkt 4.5.1.1 gammel ordlyd:
Sikkerhetselementene i legitimasjonsdokumentet må kontrolleres for at det ikke er forfalsket, at det er ansikts- og bildelikhet og at dokumentets angitte persondata er riktige. Disse punktene må i tillegg kontrolleres mot eksterne kilder, som eksempelvis Folkeregisteret.

Pkt 4.5.1.1 ny ordlyd:
Sikkerhetselementene i legitimasjonsdokumentet må kontrolleres for at det ikke er forfalsket, at det er ansikts- og bildelikhet og at dokumentets angitte persondata er riktige.

 

Pkt 4.5.2.1 tidligere ordlyd:
Identiteten til den eller de som faktisk handler på vegne av kunden, eller er gitt disposisjonsrett, skal bekreftes med gyldig legitimasjon, jf. hvitvaskingsloven § 13 annet ledd, jf. § 12 annet ledd.

Pkt 4.5.2.1 ny ordlyd:
Identiteten til den eller de som faktisk handler på vegne av kunden skal bekreftes med gyldig legitimasjon, jf. hvitvaskingsloven § 13 annet ledd, jf. § 12 annet ledd.

 

Du finner oppdatert rundskriv her


Del på facebook