Korona: Retten til omsorgspenger

Publisert: 12.03.2020

Antall dager med omsorgspenger dobles.

Retten til omsorgspenger

Her er regjeringens nye retningslinjer i forhold til omsorgspenger når skole og barnehage er stengt:

– Når barnehager og skoler holder stengt, ber vi alle om å være smidige og vi håper at arbeidstakere og arbeidsgivere kan finne løsninger lokalt i tråd med de beste tradisjoner i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Mange har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Men der man ikke finner andre løsninger, vil omsorgspenger være en mulighet, sier statsråden og legger til:

– Foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger i denne ekstraordinære situasjonen.

Omsorgspenger er også kjent som sykt-barn-dager.

 

Informasjon til arbeidsgiver

Som arbeidsgiver skal du fortsatt forskuttere lønn til ansatte som har rett til omsorgspenger. Du fører opp omsorgsdager fra dag fire og sender krav om refusjon til NAV i inntektsmeldingen. 

Fra og med 13. mars kan du som arbeidsgiver få refusjon fra 4. dag.

Har du betalt ut 3 dager eller mer tidligere i 2020, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020.  Dette betyr at de 3 dagene som du som arbeidsgiver dekker kan ha vært før 13. mars 2020. 

Har du for eksempel betalt ut 5 dager før 13. mars, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020 fordi det allerede er betalt ut mer enn de 3 dagene du som arbeidsgiver skal dekke.

De midlertidige endringene innebærer også at du som arbeidsgiver i 2020 ikke kan kreve legeerklæring fra 4. dag fra ansatte som tar ut omsorgsdager.

 

Ekstraordinær situasjon 

Antall dager med omsorgspenger dobles. Det betyr at arbeidstakere med for eksempel 10 omsorgsdager vil få 20 omsorgsdager. Forliket innebærer også at arbeidsgiverperioden reduseres til 3 dager.

Stortinget har bedt regjeringen midlertidig innføre rett til å overføre omsorgspenger til den andre foresatte, i familier der personer på regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner og nøkkelpersonell må jobbe som følge av pandemien.

 

Økonomiske konsekvenser

Kraftig økt bruk av offentlige ordninger i denne situasjonen, kan få store økonomiske konsekvenser for arbeidsgiverne og norsk næringsliv.

– Vi kommer til å ha tett kontakt med partene i arbeidslivet for å diskutere hvordan disse utgiftene håndteres. Vi må ta vare på arbeidsplassene og bedriftene våre, sier statsråden. 

Fakta om omsorgspenger

Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har man 10 omsorgsdager hver per kalenderår. Disse 10 dagene finansieres av arbeidsgiver. 

Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, har man 15 omsorgsdager hver per kalenderår. De 10 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 5 dager av folketrygden. 

Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Arbeidsgiver betaler her også kun de første 10 dagene. NB : dette er nå endret til tre dager for å håndtere denne situasjonen. Antallet dager arbeidstaker har rett til er doblet. 

 

36224954 corona viruses 3d inside an organism

 


Del på facebook