Korona: Oppdatering på viktige bransjefrister

Publisert: 20.03.2020

Siste nytt om viktige frister.

- Regjeringen foreslår å utsette fristen for å betale merverdiavgift for første termin fra 14. april til 10. juni 2020. Innsending av blant annet mva er fortsatt 14.april men en avklaring rundt dette pågår.

- Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskap fra 15. april til 1. september i 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten.

- Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august i 2020.

- Den lave satsen i merverdiavgiften, som omfatter persontransport, overnatting og deler av kultursektoren,
reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020.

 

Skattemeldinger som fortsatt skal leveres 14. april er:

-Merverdiavgift; innlevering av mva-meldingen.

-Mva-kompensasjon; innlevering av kompensasjonsmeldingen.

-Primærnæringen; innlevering av mva-meldingen.

 

Her finner du som er arbeidstaker, arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende spørsmål og svar om koronaviruset og hva som gjelder.

Hva gjør Økonomiforbundet?

Økonomiforbundet jobber for å gjøre hverdagen til våre medlemmer så god som mulig i unntakstilstanden vi står i nå.

Økonomiforbundet har både fagforeningsmedlemmer og bransjemedlemmer, og alle jobber innenfor regnskap.

Vi har hatt, i den grad det var mulig, kontakt med offentlige etater vedrørende dehelt konkrete problemstillingene for utøvelsen av dette yrket. Med forskyvning av ulike frister, samt en sannsynlig lavere produktivitet på kontorene tok vi tak i dette tidlig. Vi har også, gjennom YS/Negotia, jobbet med påvirkning på de forholdene som berører enkeltmennesker med hensyn til særlig permitteringsproblematikk og inntektstap.

 

Kilde; Regjeringen.

 


Del på facebook