Ny krisepakke fra regjeringen 27.mars

Publisert: 27.03.2020

Regjeringen med ny krisepakke for å redde arbeidsplasser.

Økonomiforbundet har hatt mange henvendelser fra medlemmer som fører regnskap for små og mellomstore virksomheter. Dette er virksomheter som plutselig mistet alle inntekter og som trenger råd om videre drift og tiltak rundt løpende utgifter. Så langt har de krisetiltak regjeringen har fremlagt ikke klart å dekke opp dette direkte.

I dag la regjeringen frem tiltak som kan bistå de virksomheter som plutselig mistet inntekstgrunnlaget. Alle detaljer er ikke på plass, men det forventes klart i løpet av to til tre uker. Den foreslåtte ordningen har et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange som benytter seg av den.

Ordningen skal i første omgang gjelde i to måneder, med mulighet for utvidelse. Alle formaliteter er ikke ferdige, og Økonomiforbundet vil følge dette tett og holde dere oppdatert. 

 

Innholdet i krisepakken er i hovedtrekk:

  • Regjeringen foreslår å opprette en ordning hvor staten dekker en andel av de faste kostnadene
    for bedrifter som har fått omsetningen sin betydelig redusert som følge av Koronautbruddet.
  • Det arbeides med en løsning hvor bedriftene selv skal søke støtte gjennom en sentral digital portal
    slik at pengene kan utbetalt så snart som mulig.

 

Forøvrig viser vi til ytterligere informasjon her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-redde-arbeidsplasser/id2695340/


Del på facebook