Info fra Brønnøysundregistrene

Publisert: 29.03.2020

Brønnøysundregistrene om prioriterte oppgaver.

Pressemelding fra Brønnøysundregistrene;

 

Vi er alle i en spesiell situasjon med fare for spredning av koronaviruset.

BR er opptatt av å følge de nasjonale og de kommunale helsemyndighetene sine råd og bidrar i solidaritetsdugnaden for å hindre virusspredning i befolkningen. Vi gjør samtidig det vi kan for å opprettholde Brønnøysundregistrenes samfunnskritiske funksjon.

Vi er opptatt av atbrukerne våre skal merke minst mulig til den utfordrende situasjonen. Vi har derfor foretatt en prioriteringsom vi fastholder inntil videre. De fleste av våre ansatte har nå hjemmekontor og reiseforbud gjelder for alle.Vi prioriterer driftsoppgaver foran utviklingsarbeid og vi prioriterer saksbehandling foran manuelle henvendelser fra våre brukere.

Pr nå prioriteres Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Løsøreregisteret og Konkursregisteret. Andre register prioriteres ned. Vi har i tillegg redusert åpningstid på 2.linja på veiledningsområdet. Samtidig har vi på IT-området innført midlertidig frys på produksjonssettinger. Dette for å hindre feil og avvik som kan være utfordrende å håndtere på grunn av ressurssituasjonen.

Brønnøysundregistrene har besluttet at tiltakene om hjemmekontor og reisestopp skal gjelde frem til 17. april. Deretter gjøres ny vurdering basert på de nasjonale helsemyndighetenes råd.

 

Til tross for denne situasjonen er det viktig å si at vi opplever at driften er god hos oss. Innkomsten er fortsatt stabil og det ser ikke ut til at det er noen dramatisk nedgang i antall henvendelser.

Vi vil holde dere løpende orientert om endringer som vil påvirke dere. Råder dere også til å følge nettsidene: brreg.no og starte og drive bedrift for oppdatert info. og om dere har spørsmål er det bare å ta kontakt.

 


Del på facebook