Betryggende nyheter for regnskapsførere

Publisert: 30.03.2020

Trekker frem regnskapsførere ifbm kompensasjon.

Det er flere medlemmer som tar kontakt med oss som forteller at de frykter at noen av deres kunder ikke vil klare å betale for arbeidet regnskapsføreren gjør. Derfor var det lettende å høre Finansminister Jan Tore Sanner (H) fortelle at utgifter til regnskapsførere er et eksempel på utgifter som kan bli dekket ved vesentlig omsetningsfall.

– Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, fortalte Sanner.

 

Slik er ordningen:

  • Pengene skal bidra til at bedriftene så raskt som mulig får opp aktiviteten når krisen er over.
  • Kompensasjonen retter seg mot bedrifter som kan dokumentere et vesentlig omsetningsfall på grunn av korona og som antas å være lønnsomme også etter krisen.
  • Utgiftene som kan kompenseres er utgifter som ikke kan avvikles på kort sikt. Eksempler på dette er husleie, utgifter til leie av utstyr, forsikringer og utgifter til regnskapsføring.
  • Ordningen skal i utgangspunktet vare i to måneder, med mulighet for forlengelse. Den skal favne bredt, være enkel og i samsvar med statsstøttereglementet. Vi må ha etterlevelse, tillit og kontroll.

Her kan du lese mer om den økonomiske tiltakspakken.

 


Del på facebook