Redusert merverdiavgiftssats

Publisert: 01.04.2020

Redusert merverdiavgiftssats fra 12% til 6 %.

Endringen gjelder

  • fra og med 1. april 2020
  • til og med 31. oktober 2020

Lav sats gjelder blant annet persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Endringen er en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

 

Leveringstidspunktet avgjørende for hvilken sats som skal brukes


Det er tidspunktet for levering av tjenesten som styrer hvilken sats som skal benyttet. Tidspunktet for utstedelse av faktura er uten betydning. Dette innebærer at alle tjenester som er levert før 1. april 2020 skal avgiftsberegnes med 12 %. Tjenester levert etter nevnte tidspunkt skal avgiftsberegnes med 6 %.

Forskuddsfakturert med 12 % - levering mellom 1. april 2020 og 31. oktober 2020
Er det forskuddsfakturert med 12 %, men levering skjer etter 1. april 2020. må selger utstede kreditnota og ny faktura med 6 %. Har kjøper fradragsrett for inngående avgift må selger korrigere sin fradragsføring tilsvarende.

 

Levering og fakturering med 12 % etter 1. april 2020


I slike tilfeller må selger utstede kreditnota og ny faktura med 6 %. Kjøper kan ikke fradragsføre basert på opprinnelig faktura. Kjøper må på eget initiativ kontakte selger med anmodning om retting.

 

Forskuddsfakturering etter 1. april 2020 hvor tjenesten leveres etter 31. oktober 2020


Har selger forskuddsfakturert med 6 %, men levering skjer etter 31. oktober 2020, skal selger avgiftsberegne med 12 %. Selger kan da velge å ta denne kostnaden selv eller belaste kjøper den forhøyde merverdiavgiftssatsen.

 

KIlde: Skatteetaten, Sticos.

 

 


Del på facebook