Kompensasjonsordningen for næringslivet

Publisert: 02.04.2020

Du kan nå søke for juni, juli og august. Søknadsfristen er 31. oktober.

Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader.

Her kan du søke om kompensasjon: https://kompensasjonsordning.no/

Les mer om ordningen og hvilke rettigheter du har her: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/finansmarkedene/kompensasjonsordningen/id2698845/

 

 


Del på facebook