Kompetansepakke

Publisert: 02.04.2020

Regjeringen oppretter flere skreddersydde utdanninger og opplæringstilbud for kriserammede næringer og deres ansatte.

Dette er kompetansepakken - totalt 190 millioner kroner: 

  • 100 millioner kroner til treparts bransjeprogrammer
  • 50 millioner kroner til nettbasert opplæring
  • 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger
  • 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte
  •  

Andre tiltak i tillegg til kompetansepakken

  • Stortinget har bevilget 250 millioner kroner til fylkeskommunene. Dette gir rom for at ledige og permitterte som ikke har fullført videregående opplæring kan få mulighet til det.
  • Krisen har ført til at flere utdanningsinstitusjoner har gått over til nettbaserte løsninger.  Regjeringen foreslår 20 mill. kroner til Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning til nødvendige tiltak for å håndtere økningen i bruk av digitale løsninger for undervisning, eksamen og opptak.
  • Kompetanse Norge og Diku har fått i oppdrag å etablere og oppdatere en oversikt over fleksible og nettbaserte tilbud slik at det skal bli enkelt å finne tilgjengelige tilbud for ledige og permitterte. Dette blir en del av utdanning.no

Les mer https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-utdanningstilbud-til-permitterte-og-arbeidsledige/id2696625/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2003.04.2020&utm_content=Koronasituasjonen%20og%20Utdanning


Del på facebook