Utsatt frist for til 31. august

Publisert: 17.04.2020

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

Pressemelding fra Finansdepartementet;

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

For å lette byrden som har oppstått i kjølvannet av koronaviruset, har regjeringen besluttet å utsette fristen for innlevering av skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper.

– Mange har andre ting å tenke på akkurat nå. Næringslivet er i en situasjon hvor det brukes mye ressurser på å redde virksomheten og arbeidsplasser, og mange vil derfor ikke klare å levere skattemeldingen innen dagens frist, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Også regnskapsførere og revisorer opplever store utfordringer med å overholde gjeldende frist for kundenes skattemelding. På kort sikt har de måttet sette seg inn i flere nye regler for å kunne bistå og veilede sine kunder i en krevende tid. I tillegg har også mange regnskapsførere og revisorer utfordrende arbeidsforhold på grunn av smitteverntiltak, som hjemmeskole og –barnehage.

For at Skatteetaten skal få forsvarlig tid til å kvalitetssikre grunnlaget for skatteoppgjøret og foreta forsvarlige skjønnsfastsettelser, utsettes fristen til 31. august. Dette innebærer en tre måneders fristutsettelse for næringsdrivende og selskaper. Det vil ikke gis utsettelse utover dette.

Endringen vil gjennomføres i forskrift.

 

Gode nyheter

- Dette er svært gode nyheter, sier daglig leder i Økonomiforbundet. Økonomiforbundet var tidlig ute med å kontakte myndighetene om fristene. Her kan du lese et utdrag fra vår henvendelse:

Regnskapsbransjen er som mange andre bransjer sterkt berørt av Korona pandemien gjennom restriksjoner med karantenebestemmelser og redusert bemanning.

Vi ønsker å gjøre vårt ytterste for at næringslivet ikke blir unødvendig skadelidende i denne ekstraordinære situasjonen for landet vårt. 

Bransjen ønsker å strekke seg langt for fortsatt å levere regnskaper og skattemeldinger med god kvalitet innen fastsatte frister, men vi ber om forståelse for situasjonen og ønsker tiltak fra Skattedirektoratet og Skatteetaten som vil avlaste for arbeidspresset for bransjen dette året.

Vår forventning er at autoriserte regnskapsførere / autoriserte regnskapsførerselskaper gis en generell utsettelse for innlevering av skattemeldinger dette året under forutsetning av at innlevering skjer fortløpende når skattemeldingene er klare.

Økonomiforbundet ber innstendig om at myndighetene kommer regnskapsbransjen i møte med å innfri dette forslaget og gir rask tilbakemelding. 

Dette er gode nyheter og vi registrerer med glede at vår dialog og innspill til de offentlige etater har blitt lyttet til.

 

Se forøvrig følgende fra Regjeringen:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utsatt-frist-for-a-levere-skattemeldingen-for-naringsdrivende-og-selskaper/id2697840/


Del på facebook