Datoer for tariffoppgjøret til høsten

Publisert: 08.05.2020

Frontfagsoppgjøret er som kjent utsatt til høsten på grunn av koronakrisen. Dette førte til at oppgjørene i resten av privat sektor og i offentlig sektor utsatt. Inntil forhandlingene gjenopptas, vil gjeldende tariffavtaler videreføres.

Dette er datoene du må merke deg i det utsatte oppgjøret (NB! Det kan komme endringer):

3. august 
Forhandlingene i frontfaget fortsetter.

21. august 
Frist for å komme til enighet i frontfagsoppgjøret er satt til klokka 24. Øvrige forhandlinger vil bli gjennomført fortløpende.

Slutten av august 
Forhandlinger på Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale med Virke.

15. september 
A-delsforhandlinger på Spekter-området.

23. - 24. september 
Forhandlinger på Funksjonæravtalen med NHO.

Kilde: www.negotia.no   


Del på facebook