Lønnskompensasjonen er forsinket

Publisert: 12.05.2020

Ordningen som skal sikre permitterte full lønn er forsinket.

Pressemelding fra NAV:

NAV jobber for å finne en løsning som gjør at pengene skal kunne utbetales så raskt som mulig.

I mars vedtok Stortinget midlertidige endringer i regelverket for permitterte arbeidstakere. De største endringene er at

  • arbeidsgiverperioden med lønnsplikt kortes ned fra 15 til 2 dager
  • fra dag 3-20 har permitterte krav på å få dekket full lønn inntil 6G (1G = grunnbeløpet i folketrygden). Det er NAV som dekker denne perioden.

En lønnskompensasjonsordning for dag 3-20 skulle opprinnelig vært på plass innen mai. 

– Vi var for optimistiske. Vi hadde håpet vi skulle klare å få søknadsfunksjonen ferdig i disse dager, men vi kommer til å trenge mer tid. Det beklager vi, og vi har stor forståelse for at dette er vanskelig for de som er berørt. Vi jobber iherdig sammen med departementet for å finne løsninger som gjør at vi kan betale ut lønnskompensasjon så raskt som mulig, sier beredskapsleder i NAV, Yngvar Åsholt.

Åsholt forklarer at i motsetning til forskuddsordningen for dagpenger, som NAV fikk på plass i løpet av noen dager, stilles det helt andre krav til en teknisk løsning som skal fatte vedtak om rett til en helt ny ytelse, som må følge et detaljert regelverk.

– Dessuten la vi til grunn at vi kunne basere oss på inntektsopplysninger som arbeidsgivere har rapportert til Skatteetaten via a-ordningen. Det har vist seg at a-ordningen ikke kan gi oss alle opplysningene vi trenger for å utbetale lønnskompensasjon. Dette ville ført til en rekke feilutbetalinger og at mange ikke ville fått penger de har krav på, sier Åsholt.

Forskudd på dagpenger eller sosialhjelp

For de som nå venter på lønnskompensasjon og er i vanskelig økonomisk situasjon, er det inntil videre to muligheter til å søke om penger fra NAV:

– De som har rett til dagpenger, kan søke om forskudd på dagpenger. For de som ikke har opptjent rettigheter til dette, er det mulig å søke om økonomisk sosialhjelp, sier Åsholt.

For arbeidsgivere: Forskuttering av lønn

Arbeidsgivere som har forskuttert lønn til sine permitterte ansatte, skal kunne søke om refusjon fra NAV i en søknadsfunksjon. NAV jobber for at denne skal være klar så raskt som mulig.


Del på facebook