Tilsynsavgift sendt ut fra 15. mai

Publisert: 19.05.2020

Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes fra 15. mai 2020.

Info fra Finanstilsynet:

 

Finanstilsynets utgifter fordeles på enhetene som er under tilsyn. Statens innkrevingssentral (SI) sender ut fakturaer for tilsynsavgift på vegne av Finanstilsynet. Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes fra 15. mai 2020, og faktura for øvrige tilsynsgrupper sendes fortløpende fra 20. mai 2020.

Bidraget fra tilsynsenhetene er i år på 452 978 000 kroner. Tilsynsavgiften skal dekke Finanstilsynets utgifter. Alle enheter som var under tilsyn 31. desember 2019 skal betale tilsynsavgift i 2020. Enheter som ble avviklet eller mistet konsesjon i løpet av 2019 kreves ikke for tilsynsavgift. Enheter som ble underlagt tilsyn i 2019, må betale det fastsatte minimumsbeløpet for tilsynsgruppen. Det må også foretak som har konsesjon, selv om foretaket ikke har omsetning.

Mer informasjon om utlikning og tilsynsavgift

Autoriserte regnskapsførere

Faktura til autoriserte regnskapsførere sendes ut 15. mai 2020. Regnskapsførere som har opprettet digital postkasse hos Digipost eller e-Boks, blir varslet på e-post eller SMS når fakturaen er sendt til den digitale postkassen. De som ikke har registrert seg for digital postkasse, mottar faktura og informasjon som vanlig brev.

Noterte foretak

Faktura for tilsynsavgift til noterte utstederforetak sendes fra 20. mai 2020. Brevet under sendes sammen med fakturaen fra Statens innkrevingssentral.

Andre tilsynsenheter

Faktura for tilsynsavgift til øvrige tilsynsgrupper sendes ut fra 20. mai 2020. Brevet under sendes sammen med fakturaen fra Statens innkrevingssentral.


Del på facebook