Vanlig legemelding ved lengre fravær

Publisert: 26.05.2020

Retten til utvidet egenmelding fjernet.

Fra 1. juni ble retten til å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet fjernet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Fra 16. mars til 1. juni var retten utvidet for arbeidstakere som bruke egenmelding  i 16 dager. Dette ble gjort for å avlaste leger i en unntaksperiode. Men nå er dette satt tilbake til å følge folketrygdlovens bestemmelser på opptil tre kalenderdager om gangen og opptil fire ganger i løpet av ett år.  Hvis bedriften følger IA-ordningens regler for egenmelding kan du bruke egenmelding 8 sammenhengende dager, totalt 24 dager i løpet av 12 måneder.

 

God kapasitet

– Dette var et helt riktig tiltak å innføre i mars. Vi måtte sørge for at fastlegene og legevaktslegene kunne bruke all sin tid og arbeidskraft på å behandle pasienter, og ikke skrive sykmeldinger. Nå som smittesituasjonen har endret seg og det rapporteres om god kapasitet i helsetjenestene, fjerner vi retten til utvidet egenmelding. Det er et skritt i retning mot normalisering av samfunnet, og de vanlige reglene vi har for sykefravær og egenmelding, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er de ikke lenger pålagt å godta dette. Dersom det ikke er avtalt å gi utvidet rett til egenmelding, kan arbeidsgiver fra 1. juni kreve legeerklæring fra fjerde dag. Fra samme dato må arbeidstaker også ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder for å kunne bruke egenmelding.


Del på facebook