Vil du engasjere deg?

Publisert: 17.06.2020

Økonomiforbundet deltar i flere spennende samarbeidsprosjekt. Kanskje du har lyst til å være med?

Vil du være med å revidere kontoplanen for regnskap?

Har du ideer til nye regnskapsstandarder som bør utvikles, eller kjenner du noen som er gode på regnskap? Standard Norge er i gang med å rekruttere medlemmer til en norsk standardiseringskomité, som er opprettet for å revidere NS 4101 og NS 4102 i lys av blant annet behovet for modernisering, forenkling, tilpasning til ny teknologi og tilrettelegging for sirkulær økonomi. Oppstartsmøtet for komiteen var den 27. februar 2020, og komiteen hadde også et møte 21. april 2020. Det trengs flere bidragsytere inn i komiteen, særlig praktiserende regnskapsførere, revisorer og økonomisjefer, og Økonomiforbundet håper noen av våre medlemmer har lyst og anledning til å påvirke utviklingen av regnskapsstandardene fremover. Komiteen vil bli satt sammen av deltakere som benytter seg av regnskapsdata, både til tilsynsformål og statistikk, men også som leverandører, «produsenter» og forvaltere av regnskapsdata i ulike portaler og registre. Se omtale av komiteen her: https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/kontrakter-og-blanketter/2020-nyheter/vil-du-vare-med-a-revidere-kontoplanen-for-regnskap/

 

Nord Universitet forsker på regnskapsbransjen

Økonomiforbundet er samarbeidspartner i et forskningsprosjekt regi av Nord Universitet. Her er en beskrivelse:TRANSACT-prosjektet tar for seg små og mellomstore regnskaps- og revisjonspraksiser (SMP) i Norge. Prosjektet studerer hvilke faktorer som påvirker lederne i disse SMP’ene, og deres evne til proaktivt å tilpasse seg et raskt skiftende samfunn. Dette gjelder blant annet innenfor utvikling av produkter og tjenester til andre små og mellomstore selskaper som legger vekt på å ha oppdatert, relevant og tidsriktig informasjon som muliggjør en bærekraftig utvikling – både innenfor næringsliv og offentlig forvaltning. Tidligere forskning viser at SMP’er sliter med å ta i bruk innovasjoner og ny kunnskap for å forbedre regnskap og revisjonstjenester. Gjennom TRANSACT-prosjektet skal det utvikles ny kunnskap om hvordan proaktive evner - og transformative muligheter for SMP’ene – kan sikre fremtidig overlevelse og velstand både for næringen selv og for samfunnet.

I dette prosjektet skal Økonomiforbundet delta på flere workshops med en eller flere av våre medlemmer/tillitsvalgte. Temaene er ikke klare ennå. Her er mer informasjon: https://www.nord.no/transact#&acd=bb4f4cb1-80b2-5bd3-44bc-5cac9f18217c

 

NKI utdannelse innen regnskap og økonomi

Økonomiforbundet har en samarbeidsavtale med NKI som tilbyr utdannelse innen blant annet regnskap, lønn og økonomi. Avtalen innebærer at en eller flere representanter fra Økonomiforbundet skal delta i bransjeråd to ganger i året og revidere og vurdere faglig innhold i utdanningene. Økonomiforbundet er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler.

 

Regionsmøter i Negotia

Økonomiforbundets medlemmer tilhører avdelingen LKA i Negotia. LRA som står for Landsomfattende konsernavdelinger. Saker som behandles av regionsmøtene i Negotias avdelinger er blant annet forberedelse av saker til landsmøtet og høringssaker utsendt av forbundsstyret. Det er både nyttig, lærerikt og sosialt å delta på regionsmøtet.

 

 

Det er mange muligheter for å engasjere seg i Økonomiforbundet. Kunne du tenke deg å delta på noe av dette? I så fall er det bare å ta kontakt på e-post.


Del på facebook