Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Publisert: 18.06.2020

Rentesatsen skal være 8 prosent p.aa

Pressemelding fra Regjeringen:

Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 430 kroner.

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 430 kroner.

Les mer:


Del på facebook