Dine rettigheter: dødsfallforsikring

Publisert: 01.07.2020

Som medlem i Økonomiforbundet har du mange fordeler. En av dem er grunnforsikring som utbetales til etterlatte.

Gjennom Økonomiforbundets tilknytning til Negotia og YS får du som medlem mange fordeler. Her kan du lese om den av disse fordelene, grunnforsikring som utbetales til etterlatte dersom et medlem dør før utløpet av kalenderåret medlemmet fyller 67 år. Forsikringssummen er på 20 000 kroner.

 

Les mer!


Del på facebook