Utvider permitteringsperioden til 52 uker

Publisert: 14.08.2020

Regjeringen utvider permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.

Nå utvider regjeringen permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Målet er å gjøre koronasituasjonen mer håndterbar for næringslivet. 

I tillegg foreslår regjeringen en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar. 

Det legges til grunn at maksimal periode med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det. 

Samtidig som permitteringslengden utvides til 52 uker fra 1. november, går man tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode.  

Endringene har budsjettmessige konsekvenser i 2020. Regjeringen vil derfor legge fram en proposisjon til Stortinget med forslag til budsjettvedtak. 

Les pressemeldingen fra regjeringen her. 


Del på facebook