Enighet i del B for regnskapskontorene

Publisert: 10.09.2020

Økonomiforbundet/Negotia har kommet til enighet med Spekter/Bondelagets samarbeidspartnere i årets hovedoppgjør.

Partene kom til enighet om et generelt tillegg på 1,8 prosent til alle. Avtalen prolongeres, altså videreføres uendret de neste to årene.

Det gis beskjed til de kontorene som er part i avtalen.


Del på facebook