Nye regler om konkurranseklausulen

Publisert: 21.12.2015

Fra 1. januar 2016 trer nye regler om konkurranseklausuler i arbeidslivet i kraft. Mange av våre medlemmer har konkurranseklausuler i sine arbeidsavtaler. Man kan ha de gamle avtalene om konkurranseklausuler inntil et år etter ikrafttredelse.

gullmann med ropert

Reglene tas inn som et kapittel 14 A i Arbeidsmiljøloven.

En viktig endring som kommer i den nye lovgivningen er at hvis man har en konkurranseklausul i arbeidskontrakten sin, så skal arbeidsgiver også kompensere deg i forbindelse med dette. Arbeidsgiver kan altså ikke lenger pålegge karantene uten kompensasjon. Bruk av karantene vil altså medføre en utgift for arbeidsgiver. Denne plikten er tatt inn i lovgivningen for å forsikre at karantenebestemmelsen ikke anvendes mer enn strengt tatt nødvendig.


Del på facebook