Nye økonomiske tiltak

Publisert: 21.09.2020

Utviklingen i økonomien mer positiv enn ventet, men likevel skjør for nye smitteutbrudd.

Utsiktene er fortsatt preget av usikkerhet. Forslagene som legges frem i dag innebærer i hovedsak å forlenge og tilpasse eksisterende ordninger, men også nye tiltak rettet mot næringer som fortsatt er hardt rammet.

­­– Krisen er ikke over, men vi er inne i en annen fase enn vi var i vår. Det krever at vi skifter modus i krisehåndteringen. Vi må legge bedre til rette for aktivitet og omstilling, og i større grad se fremover mot de mer langsiktige utfordringene vi går i møte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Mange næringer og sektorer er fortsatt hardt rammet. De nye tiltakene skal bidra til at vi har et livskraftig og variert næringsliv, kulturliv og transporttilbud også etter korona, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Tiltakene summerer seg til 6,1 milliarder kroner i 2020. Samtidig blir anslagene nedjustert både for utbetalinger via folketrygden og for enkelte av ordningene som er innførte tidligere i år. De koronarelaterte tiltakene som er lagt frem i 2020 beløper seg til sammen til om lag 125 milliarder kroner, inkludert forslagene som er lagt frem i dag. I tillegg kommer økte kostnader til dagpenger og sykepenger, samt lavere skatteinntekter.

De viktigste tiltakene som foreslås:


Del på facebook