Landsmøte avviklet og nyvalgt styremedlem

Publisert: 14.10.2020

Økonomiforbundet ble avviklet 15. oktober

Et annerledes landsmøte i et annerledesår

Landsmøte i Økonomiforbundet avvikles annenhvert år. Hver høst i partallsår. Om landmsøte i år skulle avvikles fysisk eller digitalt har vært diskutert gjentatte ganger. Etter en god dialog med både administrasjon, forbunddstyret og ikke minst forsikringer fra hotellet om forsvarlig gjennomføring, ble det bestemt at vi skulle gjennomføre landsmøte fysisk. Covid-19 gjorde imidltertid at noen av aktivitetene, blant annet gruppearbeid, ble droppet. I tillegg var det fokus på god avstand og god håndhygiene fra begynnelse til slutt.

 

Aktive og kreative delegater

På lik linje med andre organisasjoner i privat sektor har også Økonomiforbundet utfordinger med synkende organisasjonsgrad. Spørsmål som hvordan skal vi verve, hvordan skal vi tiltrekke oss de unge, og hva skal vi ha fokus på fremover, ble diskutert. Det var en svært aktiv landsmøtesal, med mange gode forslag og innspill. Etter denne diskusjonen har vi mye å jobbe med i både administrajonen og styret.

 

Aktvititetspris

Under landsmøtemiddagen ble det utdelt aktivitetspris til Jan Per Stokke. Stokke har i mange år ledet Økonomiforbundets avdeling i Vestfold og kan ta æren for mye av aktiviteten i avdelingen. Han gikk av som leder i Vestfold i 2019. De siste to landsmøteperiodene har han også vært nesteder i forbunddstyret. Jan Per Stokke har delt av sin kunnskap, stilt gode spørsmål, jobbet hardt og vært en viktig person for Økonomiforbundet i mange år. Tusen takk for din gode innsats, Jan Per. Økonomiforbundet håper du vil fortsette å være en god tillitsvalgt for forbundet.

jan per

 

Nytt styremedlem

Det ble en endring i forbundsstyret i år. Ut gikk Jan Per Stokke, og inn kom Ingrid Alice Kvitberg. Styreleder Kari Høidalen ble valgt for to nye år. Styremedlem Gunn Kari Haugbotn ble valgt for fire nye år. Styremedlem Trygve Aasen var ikke å valg, og ansattes representant Gry Skålnes fortsetter i sitt verv som styremedlem i forbundsstyret. Under ser du det nye styret. Fra venstre: Gunn Kari Haugotn, Gry Skålnes, Trygve Aasen, Ingrid Alice Kvitberg og Kari Høidalen.

styret 2020

 

 


Del på facebook