Finanstilsynet tar i bruk eFormidling

Publisert: 16.10.2020

Virksomheter og foretak under tilsyn vil heretter motta post fra Finanstilsynet i Altinn.

Pressemelding fra Finanstilsynet:

Finanstilsynet tar i bruk sikker og effektiv elektronisk kommunikasjon med sine mottakere. Altinn benyttes for digital post til næringsdrivende og andre virksomheter med organisasjonsnummer, mens Digital postkasse brukes for personer og enheter med personnummer.

Virksomheter og foretak under tilsyn vil heretter motta post fra Finanstilsynet i Altinn.
Virksomheter som mottar post i Altinn, vil få et varsel til sitt varslingspunkt. Enheter som er registrert i Enhetsregisteret skal alltid ha en oppdatert elektronisk adresse oppgitt av enheten.

Privatpersoner og enheter som ikke er registrert i Enhetsregisteret kan heretter motta post i Digital postkasse til innbyggere. Personer som mottar post i den digitale postkassen, vil få et varsel til sitt varslingspunkt.

Les mer:


Del på facebook