Bidra til å forbedre skattemeldingen for næring

Publisert: 19.10.2020

Skatteetaten skal modernisere skattemeldingen for næringsdrivende.

Temaområder og ny næringsmelding

Du kan være med på å teste og dermed påvirke morgendagens skattemelding. I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er utgangspunktet for moderniseringen at alle skjema skal fjernes og erstattes med temaområder. For næringsdrivende skal alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en ny næringsmelding

Næringsmeldingen får en ny struktur. Data som naturlig hører sammen, skal være samlet. Så langt det er mulig, skal Skatteetaten gjenbruke den informasjonen den allerede har, slik at de kan redusere mengden informasjon de ber om.

Ny skattemelding for næringsdrivende skal være fullintegrert mot regnskapsprogrammer og årsoppgjørssystemer som tilbyr funksjonalitet for utfylling og innsending. Skatteetaten samarbeider derfor tett med systemleverandørene for å bygge en god og brukervennlig løsning.

Ønsker å redusere uønskede feil i skattemeldingen

Det skal bygges en valideringstjeneste som gir tilbakemelding direkte i regnskaps-/årsoppgjørsprogrammet ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. Den nye leveringsløsningen skal også etterhvert laste inn fjorårstall automatisk. I sum forventer Skatteetaten at dette vil bidra til å redusere uønskede feil i skattemeldingen for næringsdrivende.

Den nye løsningen skal i pilot våren 2021 for skattemeldingen 2020, i samarbeid med seks av de største systemleverandørene. Piloten omfatter innsending fra system for enkeltpersonforetak med enkle forhold, og det er viktig både for systemleverandørene og for Skatteetaten at piloten omfatter enkeltpersonforetak med mange ulike forhold, slik at alle de funksjonelle områdene som er dekket av piloten, blir testet. Deltakerne i piloten får fordelen av å kunne være med å påvirke fremtidens skattemelding for næringsdrivende, og vil ha et stort fortrinn når den nye innsendingsløsningen blir obligatorisk i 2022.

Regnskapsførere som ønsker å delta i piloten kan ta kontakt med sin systemleverandør.


Del på facebook