Redusert åpningstid

Publisert: 22.10.2020

Fra 26.10 vil Brønnøysundregistrene ha redusert åpningstid for veiledningstjenesten.

Pressemelding fra Brønnøysundregistrene:

Vi har hatt en evaluering av hvor langt vi er kommet i overgang fra manuelle tjenester til digitale tjenester/veiledning. I den er samlet erfaring, at kortere saksbehandlingstid gir mindre manuelle henvendelser, blitt tydelig. Av denne grunn kommer vi til å prioritere saksbehandling foran manuelle henvendelser, og åpningstiden for brukerservice vil være fra 09:00-12:00 fremover (gjeldende fra mandag 26.10 og inntil evaluering/annen beslutning).

 

Brreg.no, sosiale media, og talemeldinger i og utenfor åpningstid, vil bli oppdatert med informasjon om de endrede åpningstidene.


Del på facebook