Etablering av ny og midlertidig kompensasjonsordni

Publisert: 28.10.2020

Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning på inntil 5 milliarder kroner, for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Det er lagt opp til en bred ordning som omfatter de samme næringene som den tidligere kompensasjonsordningen. Målet er at ordningen skal sikres mot misbruk og ha legitimitet. I dette vil regnskapsførere og eller revisorer ha en sentral rolle.


Nå må de som søker kompensasjon innhente bekreftelse på søknadens innhold fra regnskapsfører eller revisor før søknaden sendes inn. Om slik bekreftelse vil gjelde alle som skal søke eller om det blir unntak for de minste bedriftene, vil bli regulert i forskriften.

Dermed vil regnskapsfører få en sentral rolle og være kontrollmekanisme i ordningen. Dette må ivaretas på en forsvarlig måte og det vil utarbeides egen portal for veiledning og informasjon på Altinn. Hva som forventes av kontrollhandlinger fra autorisert regnskapsfører og revisor vil bli nærmere beskrevet så fort dette er utarbeidet.


Ny portal

En viktig endring fra tidligere ordning er at det nå blir Altinn som skal brukes, og det er Brønnøysundregistrene som skal ha ansvaret for forvaltning av ordningen. Tidligere portal på kompensasjonsordning.no skal da ikke lenger brukes. 

 

Fakta om ordningen

  • Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.
  • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.
  • Støtten beregnes med utgangspunkt foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.
  • Når justeringsfaktoren er på 0,7 betyr det at ordningen kan dekke inntil 70 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 prosent omsetningsfall vil få dekket 35 prosent av kostnadene, mens et foretak med 100 prosent omsetningsfall vil få dekket 70 prosent av kostnadene.

Du finner mer om ordningen her


Del på facebook