Kompensasjonsordningen åpner 18. januar

Publisert: 09.12.2020

Brønnøysundregistrene skal administrere ordningen. Søknad sendes inn på  www.kompensasjonsordning.no.

Pressemelding fra Brønnøysundregistrene:

 

– Vi er godt i rute med kompensasjonsordningen. Bedriftene kan søke om penger 18. januar på nett fra morgenen kl 08. Alle som kvalifiserer til støtte og som har gjort nødvendige forberedelser på forhånd, vil få pengene utbetalt i løpet av 2-3 virkedager etter at de har søkt, sier næringsminister Iselin Nybø.

Det aller viktigste bedriftene kan gjøre fram til kompensasjonsordningen åpner for søknader, er å skaffe seg oversikt over dokumentasjon som må være med i søknaden, og gjøre en avtale med revisor eller autorisert regnskapsfører. Bedrifter som får tildelt tilskudd vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode.

Brønnøysundregistrene utvikler, forvalter og veileder om kompensasjonsordningen. På kompensasjonsordning.no finner du foreløpig informasjon om hvem som kan søke, og hvilke forberedelser som må gjøres. Veiledning for kompensasjonsordningen, digitalt og på telefon, åpner allerede 4. januar.

Lov og forskrift om den generelle kompensasjonsordningen behandles i Stortinget denne uken, og i statsråd neste uke. Når denne er vedtatt vil all informasjon om hva som ligger til grunn for å kunne søke og motta støtte, finnes på kompensasjonsordning.no.

Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember, må sendes i januar 2021. Søknad for januar og februar må sendes i mars 2021.

– Dette er nå vår hovedprioritet i Brønnøysundregistrene. Vi bruker mange ressurser for å bli ferdig til 18. januar. Vi vet at denne støtteordningen er noe næringslivet venter på, og de er helt avhengige av at vi leverer så raskt som mulig. Så snart lov er behandlet i Stortinget og forskriften er klar, har vi en måned på oss på å utvikle løsningen. Det er veldig raskt sammenlignet med andre lignende prosesser, sier direktør ved Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk.

 


Del på facebook