Nytt fra 1.januar

Publisert: 18.12.2020

1.januar kommer det flere endringer i lovverket som er verdt å merke seg.

Regjeringen har nå satt opp en oppsummering av endringene som kan være greit å gå gjennom da flere av disse påvirker regnskapsfaget. Videre vil vi særskilt vise til den nye loven om «Egen pensjonskonto» med tilhørende forskrift. Dette berører både de ansatte på regnskapskontorene og mange av deres kunder fra og med 1.januar 2021.  

Her er en oversikt fra regjeringen over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2021 på Finansdepartementets ansvarsområde.

 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regelverksendringer-fra-finansdepartementet-fra-1.-januar-2021/id2815093/

 

pengestabel nyheter most photos

 

 


Del på facebook