Forventer forlengelse av midlertidig lov

Publisert: 23.12.2020

Økonomiforbundet mener det er viktig at den midlertidige loven for å fastsette årsregnskap og avholde generalforsamling videreføres.

I brevet til Nærings- og fiskeridepartementet skriver Økonomiforbundet at vi må forvente at Covid-19 vil få store konsekvenser for næringslivet også i 2021.  Dette vil påvirke landets regnskapsførere og revisorer som bistår næringslivet i en svært krevende økonomisk tid. Bransjen trenger forutsigbarhet slik at det blir mulig å planlegge tid for å avhjelpe næringslivet. Loven det gjelder heter Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19  Lov 2020-06.19.92" 

 

Viktig med forutsigbarhet

Daglig leder i Økonomiforbundet, Rune Martinsen sier at det er viktig med forutsigbarhet for regnskapsførerne og at han mener at den midlertidige loven bør videreføres til 1. januar 2022, og dermed gjelde for regnskapsåret 2020.

 I brevet ber også Økonomiforbundet om utsatt leveringsfrist for skattemeldinger for næringsdrivende og selskaper til 31. august 2021.

 

Ber om forståelse

Martinsen forteller at regnskapsbransjen er sterkt berørt av endrede forskrifter og lovgivning som direkte berører arbeidshverdagen. De nye kravene om kontroll av tilskuddsordninger vil være en ekstraoppgave som for mange vil kunne bli tidkrevende og et tillegg til de ordinære frister som foreligger.  Han legger til at bransjen ønsker å strekke seg langt for fortsatt å levere regnskaper og skattemeldinger med god kvalitet innen fastsatte frister, men at det bes om forståelse for situasjonen og om tiltak som vil avlaste for arbeidspresset for bransjen også fremover i 2021. 

Økonomiforbundet har bedt om at myndighetene prioriterer anmodningen og kommer med et vedtak før 1.januar 2021.

 

 


Del på facebook