Sjekkliste for årsoppgjøret til dine kunder

Publisert: 13.01.2021

Denne saken kan du dele på din Facebookside eller sende til dine kunder.

Det er travelt for regnskapsføreren din frem mot årsoppgjøret. Derfor er det smart for deg som kunde å være godt forberedt. Her kan du se en liste over hva du bør ha klart og innlevert til din regnskapsfører innen årsskifte.
 
Arbeid og varer som ikke er fakturert
Lag en oversikt over verdien av utført arbeid som ikke blir fakturert inneværende år. Det samme gjelder varer du har ikke har fakturert.
 
Kassebeholdning, varetelling, mm.
Sørg for å ha oversikt over følgende innen 31.12.:

  • Varetelling. Dokumentet må inneholder datering, antall, verdi og navn på den som har talt.
  • Avstemt kasse og kontantbeholdning. Den som utfører kasseoppgjøret skal signere dokumentet. Det er krav om at to skal underskrive.
  • Hvis du driver butikk eller andre steder som har gavekort eller tilgodelapper, må du huske dette.
  • Oversikt over ukurante varer.

 
Forsikringer
Bilag på betalte livs- og pensjonsforsikringer for ansatte.
 
Ansatte
Sørg for å ha en oversikt over ansattegoder som telefon, internett, avis, fri bil, lån fra arbeidsgiver eller lignende.  Regnskapsfører vil også ha dokumentasjon på bilgodtgjørelser og diett.
 
Firmabil
Ved firmabil må du ha med følgende opplysninger:

  • kilometerstand ved årets begynnelse og slutt
  • biltype
  • modell
  • registreringsnummer. 

Lønn
Lønn for desember 2020 skal rapporteres i a-meldingen senest 5. januar. Hvis du har ansatte som ikke lenger er med i lønnskjøringen, må du gi regnskapsføreren beskjed om dette.
NB: Husk å kreve refusjon for sykepenger og omsorgspenger før nyttår.
 
Årsoppgaver
Alle årsoppgaver og kontoutskrifter du får fra andre, skal du levere.


Del på facebook