Kompensasjonsytelse foreslått videreført

Publisert: 14.01.2021

Den midlertidige kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, er foreslått videreført.

Den midlertidige loven er i all hovedsak en videreføring av den midlertidige forskriften fra 8. april 2020 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 som var fastsatt med hjemmel i koronaloven, men enkelte av bestemmelsene i forskriften foreslås noe omredigert i loven. Det er sannsynlig at den midlertidige loven blir vedtatt i Stortinget.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget.


Del på facebook