Foreløpig TBU-rapport

Publisert: 15.02.2021

 

Den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, er klar.

 

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2020 til 2021. Rapporten bygger delvis på foreløpig statistikk og anslag, og deler av materialet som skal inngå i den endelige rapporten i mars foreligger ikke til denne rapporten. I år har dette større omfang enn vanlig, som følge av utsatte tariffoppgjør og at noen statistikker kommer senere enn normalt. Utvalget oppdaterer rapporten i slutten av mars.

 

Hovedpunkter i foreløpig rapport for 2020:

 

  •  Årslønnsveksten i 2020 i NHO-bedrifter i industrien er foreløpig beregnet til 2¼%
  •  Lønnsoverhenget til 2021 på 1¼% for NHO-bedrifter i industrien
  •  TBU anslår nå KPI-veksten til 2,6% fra 2020 til 2021
  •  Industriens timelønnskostnader falt markert relativt til handelspartnerne
  •  Lønnskostnadsandelen i industrien er under snittet den siste tiårsperioden
  •  Stort økonomisk tilbakeslag og betydelig usikkerhet.

Ler mer på regjeringens nettsider.

 


Del på facebook